مثال هایی از انواع ترنسیژن ها

انواع افکت های موجود در بخش transition در پنجره effect and presets نرم افزار افترافکت

در این فیلم مثال هایی از انواع ترنسیژن ها در افترافکت را مشاهده می کنید.

نحوه استفاده از ترنسیژن ها در افترافکت:

برای انجام این پروژه ، در ابتدا تصاویری که می خواهیم به آنها ترنسیژن بدهیم را وارد تایم لاین می کنیم بعد ترنسیژن مورد نظرمان را از پنجره effect and presets  انتخاب می کنیم  و به رو تصویر مورد نظر می کشیم.

در قسمت تنظیمات برای هر افکت می توانیم با تنظیم completion مقدار آن را از صفر به ۱۰۰ برسانیم تا تصویر بعدی ظاهر شود.

انواع ترنسیژن ها در افترافکت

هر افکت دارای تنظیمات مختلفی است که با تنظیم آنها می توانید تغییرات متنوعی را در جهت ، رنگ و … هر ترنسیژن اعمال کنید.

انواع ترسیژن های بررسی شده در این فیلم:

انواع ترنسیژن ها در افترافکت

انواع ترنسیژن ها در افترافکت

 • venetian blinds
 • Radial Wipe
 • Linear Wipe
 • Gradient Wipe
 • CC WarpoMatic
 • CC Twister
 • CC Scale Wipe
 • CC Radial ScaleWipe
 • CC Line Sweep
 • CC Light Wipe
 • CC Jaws
 • CC Image Wipe
 • CC Gride Wipe
 • CC Glass Wipe
 • Card Wipe
 • Block Dissolve