سیستم‌های توصیه گر در شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر اعتماد موضوع بحث این مقاله است .سیستم‌های پیشنهاد دهنده سنتی معمولا کاربران را به طور مستقل در نظر می‌گیرند و ارتباطات اجتماعی آنان را مد نظر قرار نمی‌دهند که این مساله با واقعیت سازگاری ندارد چرا که کاربران معمولا از پیشنهاد‌های دوستانشان به خصوص دوستان قابل اعتماد استفاده می‌کنند.

در یک شبکه اجتماعی مبتنی بر اعتماد رابطه اجتماعی افراد بر اساس اعتماد آنها به یکدیگر تعریف می‌شود.

افراد قابل اعتماد، افرادی هستند که کاربر نظرات آنها را مرتبط و یا با ارزش می‌داند. در حقیقت در شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر اعتماد تعامل افراد با یکدیگر بر اساس اعتماد آنها به نظرات یکدیگر است.

اعتماد به عنوان سطحی از باور ایجاد شده بین دو موجودیت بر روی یک محتوا است. سیستم‌های پیشنهاددهنده سنتی از تکنیک‌های مبتنی بر شباهت بین کاربران برای پیشنهاد آیتم‌ها استفاده می‌کنند. این روش‌ها در مسائلی همچون پراکندگی ماتریس کاربر – کالا، حملات خرابکارانه، عدم وضوح پیشنهادها و… دچار مشکل هستند. استفاده از اعتماد در حل مشکلات سیستم‌های پیشنهاددهنده موثر است. یکی از متداول‌ترین تکنیک‌ها در سیستم‌های پیشنهاددهنده فیلترینگ تعاونی است. در این مقاله بر آنیم که انگیزه استفاده از اعتماد به عنوان یک رابطه اجتماعی را در سیستم‌های پیشنهادهنده شرح دهیم و روش فیلترینگ تعاونی مبتنی بر اعتماد را مورد بررسی قرار دهیم.

کلمات کلیدی

سیستم‌های پیشنهاددهنده، شبکه‌های اجتماعی ، اعتماد ، فیلترینگ تعاونی

جهت دانلود و خرید مقاله از لینک زیر استفاده نمایید: